Kvalitets och miljöarbete

 Vi jobbar med kvalitétsgaranti, det innebär att om du mot förmodan inte är nöjd med en tjänst vi levererat kommer vi tillbaka och gör om det. För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med det uppdrag vi utfört.

-Vi är anslutna till kollektivavtal
-Vi är anslutna till Fora
-Vi är ansvarsförsäkrade hos Trygg Hansa
Vi värnar om miljön och vi arbetar med produkter som är skonsamma mot miljön och våra medarbetare som jobbar med produkterna dagligen.